Акция от Росбанк Авто на CHERYEXEED - заправка за наш счет